Darba attiecību izbeigšana ar grūtnieci


Pēc vairāku lūgumu saņemšanas jautājumā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar grūtniecēm darbajurists.lv kārtējo reizi atgādina un īpaši vērš uzmanību, ka ar darbinieci (grūtnieci) saskaņā ar Darba likuma 109.panta pirmās daļas nosacījumiem darba devējam ir AIZLIEGTS uzteikt darba tiesiskās attiecības jeb citiem vārdiem sakot, aizliegts atlaist no darbā, izņemot likumā īpaši paredzētos gadījumus. Savukārt pie situācijas, kad darbiniece (grūtniece) pēc pašas vēlēšanas uzraksta iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, kā rezultātā darba devējs izbeidz darba tiesiskās attiecības ņemot vērā šo darbinieces (grūtnieces) iniciatīvu. Līdz ar to darba devējs nepārkāpj Darba likuma 109.panta pirmajā daļā noteikto aizliegumu, izbeidzot attiecības ar darbiniecei (grūtnieci).

Piemēram, darba devējs izsauc darbinieci (grūtnieci) pie sevis, un, iespējams, ar spaidiem pieprasa (parasti vairāku vadītāju priekšā, izmantojot zināmu spēka pārsvaru un darbinieces apjukumu), lai darbiniece (grūtniece) uzraksta iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc pašas vēlēšanas. Proti saskaņā ar Darba likuma 100.panta pirmās daļas nosacījumiem.

Kā pareizi būtu jārīkojas darbiniecei (grūtniecei) šajā gadījumā. Ja darbiniece (grūtniece) nevēlās izbeigt darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanas (neizsaka tādu gribu), tādējādi nav arī pienākums izpildīt darba devēja prasību, kas pēc būtības ir uzskatāma par prettiesisku. Tāpēc darbiniecei (grūtniecei) jāatsaka izpildīt darba devēja lūgumu, vienlaikus lūdzot sniegt paskaidrojumus rakstveidā darba devējam par izteikto piedāvājumu. Protams, ka darba devējs varētu atteikties paskaidrot, vai arī savos paskaidrojumos ignorēt šāda piedāvājuma izteikšanu.

Turklāt darbinieces rīcībā varētu nebūt citu pierādīšanas līdzekļu (liecinieki, audio, video ieraksti, utt.), izņemot tikai savi paskaidrojumi, tad šajā gadījumā visefektīvākais veids šīs situācijas risinājumā būtu. Pirmkārt, vēršanās Valsts darba inspekcijā ar lūgumu pārbaudīt kā darba vietā vispārējie tiek ievēroti Darba likuma un citu saistīto likumu prasības, otrkārt, vērsties arodbiedrībā ar lūgumu rast risinājumu iespējamam tiesību aizskārumam, treškārt, rakstveidā iesniegt darba devējam iesniegumu, ar lūgumu paskaidrot darba devēja rīcības mērķi, visbeidzot komunikācijā ar darba devēja pārstāvjiem piesaistīt personas, kuras varētu būt uzskatāmi par lieciniekiem (tie var būt arī darba kolēģi).

Minētie vienkāršie soļi iespējams aizsargās darbinieci (grūtnieci) no tiesību aizskāruma, saglabājot darba vietu un ar to saistītas sociālās garantijas.

Nekādā gadījumā darbiniecei (grūtniecei) nav jāskrien pēc palīdzības, konsultācijas vai kāda padoma, pēc tam, kad ir parakstīts iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc pašas vēlēšanas. Darbinieces (grūtnieces) argumentu, ka darba devējs ir piespiedis uzrakstīt šāda veida iesniegumu, kas nav apstiprināms ar citiem pierādījumiem, izņemot darbinieces paskaidrojumu, kuru, visdrīzāk neapstiprinās arī darba devējs, nedz Valsts darba inspekcija, nedz tiesa nevarēs uzskatīt par pierādītu.

Citiem vārdiem sakot, šāds darbinieces (grūtnieces) paskaidrojums nebūs atzīstams par pierādījumu, kuru tiesa ņems vērā, izskatot šo strīdu. Kā rezultātā noraidīs darbinieces (grūtnieces) prasību par iesnieguma par darba tiesisko attiecību izbeigšanu pēc pašas vēlēšanas atzīšanu par spēkā neesošu.

Ņemot vērā minēto jānorāda, ka pirms parakstīt jebkāda veida darba devēja piedāvātos dokumentus OBLIGĀTI tos ir rūpīgi jāizlasa, savukārt, šaubu gadījumā par dokumentu tiesiskumu jāvēršas pēc palīdzības pie kompetentiem speciālistiem, kas var būt gan Valsts darba inspekcijas amatpersonas, gan arodbiedrības speciālisti, gan advokāti, juristi un citi darba tiesību eksperti.

Nobeigumā jānorāda, ka darbinieces (grūtnieces) visā grūtniecības periodā savā darba vietā bauda lielākas sociālās garantijas nekā pārējie darbinieki. Līdz ar to darba devējam ne tikai ir pienākums atbilstoši darba aizsardzības prasībām pielāgot šādai darbiniecei darba vietu, bet arīdzan izvairīties no pasākumiem un darbībām, kas varētu kaitēt darbinieces (grūtnieces) veselības stāvoklim, piemēram, mazināt stresa iegūšanas risku darbā, piemēram, nepiedāvājot izbeigt darba tiesiskās attiecības tieši grūtniecības periodā.

Atpakaļ uz JaunumiemXHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!