Problēmjautājumi Rīgā un Latvijā kopumā


DUBULTIE STANDARTI VALSTĪ?!
1. Ārstiem var būt pagarināts normālais darba laiks - 60 stundas nedēļā un 240 stundas mēnesī – mērķis nemaksāt piemaksu par virsstundu darbu;
2. Dažādi vidējās izpeļņas aprēķināšanas principi (Atlīdzības likums - Darba likums) ;
3. Valstij atlaišanas pabalsta ierobežojumi (privātajam jāmaksā pilnā apmērā);
4. Dažādi summētā darba laika atskaites periodi – policistiem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem u.c. amatpersonām (4 mēneši Atlīdzības likums, bet 1 mēnesis Darba likums);
5. Apmācību segšana (Darba likums visos gadījumos sedz darba devējs, bet Atlīdzības likums + MK noteikumi pieļauj atmaksu no darbinieka);
6. Pedagogs ar papilddarbu = vidējās izpeļņas un atvaļinājuma naudas dubultais aprēķins + atlikušā atvaļinājuma formāla baudīšana;
7. Darba koplīguma ierobežošana ar likumu, ko nevar atļauties privātais darba devējs, utt.

LEJUPLĀDĒT - Darba tiesisko attiecību problēmjautājumi Rīgā un Latvijā kopumā

Atpakaļ uz JaunumiemXHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!