Maza apmēra darba strīdu izskatīšanas kārtība


Jānorāda, ka atbilstoši Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014. gada 29.aprīļa lēmumā lietā Nr. SKC-2113/2014 izteiktai tēzei – ņemot vērā to, ka Regula (EK) Nr. 861/2007 (2007.gada 11.jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām attiecas vienīgi uz pārrobežu lietām, kā arī to, ka procedūra maza apmēra prasībām Latvijas iekšējā tiesību sistēmā ir noregulēta, Regulā noteiktie tās darbības jomas ierobežojumi neskar Civilprocesa likuma 30.3 nodaļas regulējuma tvērumu un šīs nodaļas normas ir piemērojamas arī darba strīdos par naudas piedziņu līdz 2100 EUR. Citiem vārdiem sakot, ja darba devējs ir parādā darbiniekam darba samaksu ne vairāk kā 2100 EUR apmērā, šajā gadījumā darbinieks ir tiesīgs celt maza apmēra prasību atbilstoši Civilprocesa likuma 30.3 nodaļas regulējumam. Minētās nodaļas regulējums paredz daudz vienkāršāku un ātrāku strīda izskatīšanu, piemērojot Ministru kabineta izstrādātās veidlapas, pēc pieprasījuma neizskatot tiesas sēdē, utt. Tāpēc piedāvājam lejupielādēt maza apmēra prasības pieteikuma veidlapu.

LEJUPLĀDĒT - Maza apmēra prasības pieteikuma veidlapu

Atpakaļ uz JaunumiemXHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!