Prasības pieteikuma paraugs


Darbinieks savas aizskartās tiesības var aizstāvēt tiesā. Pārsvarā strīdīgi jautājumi tiek risināti ārpus tiesas jeb uzņēmumā. Tomēr ne visās situācijās var nonākt pie abpusēji pieņēmama kompromisa un risinājuma. Kā rezultātā darbiniekam ir jāvēršas tiesā ar prasības pieteikumu, ievērojot Civilprocesa likuma nosacījumus. Ņemot vērā, ka vispusīgi un kvalitatīvi noformētam prasības pieteikumam ir liela nozīme strīda izšķiršanā, tādējādi piedāvājam lejuplādēt prasības pieteikuma paraugu attiecībā par darba devēja uzteikumu atzīšanu par spēkā neesošu un darbinieka atjaunošanu darbā, un, par morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Paraugu var izmantot sava prasības pieteikuma noformēšanai.

LEJUPLĀDĒT - Prasības pieteikuma paraugu

Atpakaļ uz JaunumiemXHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!