Pakalpojumi darba aizsardzībā


 DARBA AIZSARDZĪBA:

 1.  darba vides riska faktoru identifikācija un novērtēšana;
 2.  pasākumu plāna izstrāde un apstiprināšana;
 3.  instruktāžas veikšana darbiniekiem;
 4.  obligātās veselības pārbaužu sagatavošana un veikšana;
 5.  informēšana par risku faktoriem;
 6.  individuālo aizsardzības līdzekļu saraksta izstrāde;
 7.  drošības zīmju atrašanās vietu noteikšana;
 8.  sadarbība darba aizsardzības jautājumos;
 9.  nepieciešamo instrukciju izstrāde un iepazīstināšana ar tām;
 10.  elektrodrošības un ugunsdrošības sistēmu izveide;
 11.  līdzdalība nelaimes gadījuma izmeklēšanā;
 12.  darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā;
 13.  darba aizsardzības sistēmas audits;
 14.  darba vietas/objekta apsekošana;
 15.  drošības un veselības aizsardzības prasības uz zvejas kuģiem;
 16.  informēšana par likuma grozījumiem;
 17.  darba aizsardzības prasības būvniecībā;
 18.  interešu pārstāvniecība VDI, tiesās un citās iestādēs;
 19.  konsultēšana arodslimības jautājumos;
 20.  cietušā pārstāvība kriminālprocesā - Krimināllikuma 146.p.;
 21.  nodrošināšana ar likumā noteiktām darbībām.XHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!