Labour lawyer|about labour law|about employment|about occupational health and safety|about employment of foreigners|about fire protection|about posting of workers|about international labour law|about others issues of work life

Welcome


Welcome to the Internet site darbajurists.lv. Here, you can find a specialist in labour law, in occupational safety and in other law matters.

Specialist of labour law providing legal services: consulting, representation in the courts, government institutions, local governments, non-governmental organisations, including communication with private sector entities, as well as a wide range of preparation of the draft document, the company's legal audits, improving the work environment in accordance with the regulatory requirements of the laws, and etc.

Actual explanations and opinions

  • Kas ir jāzina par darba sludinājumu un interviju? Kam jāapmaksā Veselības pārbaudi un Sanitāro grāmatiņu? Kāpēc ir noteikts pārbaudes laiks? Cik var ieturēt no darba samaksas? Kas ir ar darba laiku? Atšķirīgā attieksme, kas un kāpēc? Kāpēc darba līgums rakstveidā?! Sīkāk sk. pievienotā prezentācijā.
  • Lasīt vairāk

  • Kas ir darbinieku nosūtīšana? Kādas ir vispārējās darbinieku nosūtīšanas tendences? Kādi ir tiesiskie un praktiskie darbinieku nosūtīšanas aspekti? Kas ir A1 sertifikāts? Uz kādu laiku var nosūtīt darbinieku uz citu ES dalībvalsts? Uz šiem jautājumiem meklējiet atbildes pievienotā prezentācijā.
  • Lasīt vairāk

  • Darba attiecības var būt noformētas ne tikai uz darba līguma, bet arī uz citu civiltiesiska līguma, piemēram, uzņēmumu līguma pamata. Kas ir uzņēmumu līgums, ar ko tas atšķiras no darba līguma, pie kādiem nosacījumiem puses ir tiesīgas slēgt tieši uzņēmumu līgumu. Par šiem un citiem saistītiem jautājumiem Jūs iespējams varēsiet sameklēt atbildes prezentācijā „Uzņēmuma līguma un darba līguma raksturīgākās pazīmes”.
  • Lasīt vairāk

  • Darba devēja tiesības veikt sava darbinieka darba e-pasta pārbaudi. Darba likuma 28.panta otrā daļa noteic, ka: „Ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs — maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.”
  • Lasīt vairāk

Posts

Grūtnieces tiesības darbā!

Skaidrojumu sniedz Mans mazais eksperts Edgars Timpa, jurists, Apvienotā Latvijas iedzīvotāju arodbiedrība un darbajurists.lv darba tiesību speciālists. Žurnāls Mans mazais

Darba līguma paraugs

Atbilstoši Darba likuma 28.panta otrās daļas nosacījumiem ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs — maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

Lasīt vairāk

Ieteicamie advokātiXHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!