Nāve ārzemēs - mirušo repatriācija


Ko darīt, ja cilvēks ir miris ārzemēs, kā organizēt mirušā transportēšanu no ārvalstīm


Tā jau dzīvē gadās, ka tuvinieka nāve ārzemēs parasti rada tūlītēju apjukumu mājās jeb Latvijā palikušajiem piederīgiem, radiem un draugiem. Ņemot vērā lielo imigrāciju un cilvēku aizvien biežāku pārvietošanos pa visu pasauli, it īpaši aktuāli Latvijas aizbraucēji, piemēram, Anglijā, Zviedrijā, Vācijā, Īrijā, kā rezultātā agri vai vēlu kļūst pieprasīts repatriācijas pakalpojums jeb mirušā transportēšana mītnes zemē turpmākai apglabāšanai.

Kā parāda dzīve bieži vien, saņemot ziņu, par Jums tuvā cilvēka nāvi ārzemēs jeb svešzemēs, cilvēki nezina, ar ko sākt un kā pareizi organizēt repatriāciju,t.i., mirušā ķermeņa pārvešanu dzimtenē.


Jo tā ir sarežģīta procedūra, kas paredz daudzu dokumentu noformēšanu, saskarsmi ar vēstniecībām, ārvalsts iestādēm, lai gala rezultātā veiktu visus juridiskus pasākumus, kas ļautu pārvest mirstīgās atliekas pāri valsts robežām. Nacionālais Apbedīšanas un Repatriācijas Dienests sniedz atbildes uz jautājumiem, kuri var rasties, saskaroties ar tuvinieka nāvi ārvalstīs.


Kas kārto dokumentus līķa repatriācijai pāri robežai?


Dokumentus pārsvarā kārto apbedīšanas dienests – www.repatriacija.lv. Taču to var kārtot arī tuvie cilvēki, ja viņi atrodas valstī, kurā ir miris cilvēks. Dokumentu noformēšanā juridisku un konsultatīvu atbalstu bieži vien sniedz Latvijas vēstniecība konkrētajā valstī. Būtiski, ka katrā valstī ir savas prasības un nosacījumi, kas nosaka mirušā repatriācijas noteikumus un nianses. Mirušā transportēšanas atļaujas dokumentus jāuztic lietpratējiem, piemēram, apbedīšanas dienesta speciālistiem no www.repatriacija.lv vai www.humanrepatriation.eu.


Kāpēc izmanto mirušā transportēšanā lidmašīnu kā krava 200 jeb HR “human remain”?


Nelaiķa transportēšana ar lidmašīnu lielākoties tiek izmantota gadījumos, ja cilvēks miris citā valstī vai vispār citā pasaules malā, no kurienes citādi kā tikai ar lidmašīnu nav iespējams nokļūt. Galvenais iemesls mirušā aviopārvadāšanai, bez šaubām, ir termiņš, bet galvenais mīnus ir izmaksas. Ir jāsaprot, ka pirms aviotransportēšanas mirušo ir attiecīgi jāsagatavo, jāiepako, jānogādā līdz terminālam, jānoformē visus nepieciešamos dokumentus priekš muitas, robežsardzes u.tml., kā arī jārezervē lidojums.


Kāds būtu lētākais veids mirušā atvešanai no ārzemēm?!

Visu nosaka attālums, Eiropā pēc būtības miruša cilvēka ķermeņa transportēšanu var nodrošināt ar katafalkautomobili jeb ar speciāli aprīkotu transportu miruša pārvēšanas nolūkā, tajā skaitā ar dzesēšanas iekārti, lai saglabātu mikroklimatu un nogādātu mirušo uz morgu atbilstošā stāvoklī. Jānorāda, ka pie transportēšanas izmanto slēgta tipa cinka zārku, kas ļauj ilgstoši saglabāt iekšējo mikroklimatu jeb temperatūru zārkā. Ir svarīgi pārliecināties, ka apbedīšanas dienestam ir nepieciešamais aprīkojums un pieredze repatriācijas pakalpojuma izpildei.


Protams, ja piederīgiem ir finansiālas grūtības miruša cilvēka ķermeņa repatriācijas pakalpojumus apmaksas segšanai, ir iespēja izvēlēties kremāciju miršanas vietā un urnas nosūtīšanu. Kas kopumā vārētu samazināt apbedīšanas izdevumus, taču tās starpība bieži vien ir minimāla jeb maznozīmīga. Tāpēc piederīgie pārsvarā izvēlās par labu cilvēka mirstīgo atlieku transportēšanai, lai varētu atvadīties no miruša pienācīgā kārtā dzimtenē.


Ar kādu transportu izdevīgāk veikt mirušā repatriāciju uz apglabāšanas vietu?


Kā jau minēts iepriekš daudz kas ir atkarīgs, kurā valstī cilvēks ir miris un kādi transportēšanas veidi ir pieejami. Protams, ka ar katafalku no Austrālijas vai no Amerikas netransportēs. Jāņem vērā, ka veicot mirušā transportēšanu, ļoti svarīgi ir termiņi, kas ir saistīts gan ar ķermeņa fizioloģiskajiem procesiem, gan apbedīšanu mītnes zemē, kā arī izmaksām ārvalstīs, jo, piemēram, Nīderlandē mirušā uzglabāšana vidēji maksā 140 EUR par diennaktī.


Mirušā pārvadāšana ar autokatafalku - katafalkautmobīli


Transportēšana ar katafalku ir visekonomiskākais un vienkāršākais veids, taču vienlaikus arī ilglaicīgākais atkarībā no attāluma. Ir vairāki gadījumi, kuros nelaiķa transportēšana tiek veikta ar katafalku. Ja ir samērā neliels pārvadāšanas attālums – kaimiņu valstis un tuvākās Eiropas valstis (pat Anglija, Īrija), kā arī Skandināvija, kur ar katafalku nokļūst ar prāmi vai pa ātrgaitas ceļiem. Būtiski, ka transportēšana ar katafalku ir lētāka salīdzinājumā ar aviotransportu.


Mirušā pārvadāšana ar lidmašīnu


Nelaiķa repatriācija un transportēšana ar lidmašīnu izmanto gadījumos, ja cilvēks miris ārzemēs vai vispār citā pasaules malā, no kurienes citādi kā tikai ar lidmašīnu nav iespējams nokļūt. Galvenais iemesls mirušā transportēšanai ar lidmašīnu, bez šaubām, ir termiņš un attālums.


Vai piederīgiem vai radiniekiem ir jābrauc uz valsti, pilsētu, kur ir miris cilvēks?


Pārsvarā tas nav obligāti. Bet, ja uz vietas ir kāds radinieks vai paziņa, kas var kārtot dokumentus pārvešanai, tas ir tikai pluss. Dokumentu kārtošanas jautājumus uzņemsies apbedīšanas dienests www.repatriacija.lv.


Vai apdrošināšana sedz mirušā transportēšanu?


Ja cilvēks bija apdrošināts, piemēram, ceļojuma apdrošināšana, tad apdrošināšanas kompānija pēc apdrošināšanas noteikumiem segs repatriācijas izmaksas. Protams, ka tas ir atkarīgs no apdrošināšanas seguma un cilvēka miršanas apstākļiem, ja viens miršanas iemesls nav izņēmums apdrošināšanas noteikumos. Jebkurā gadījumā apdrošināšanas kompānija izskata katru gadījumu atsevišķi un sniedz savu lēmumu par izmaksu atlīdzināšanu. Apbedīšanas dienests www.repatriacija.lv var sniegt atbalstu apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas jautājumos.


Vai darbinieka nāves gadījumā ārzemēs darba devējs segs mirušā transportēšanas izdevumus?


Ja darbinieks komandējuma laikā ir miris ārzemēs darba devējs var nodrošināt mirušā transportēšanu jeb repatriāciju uz mājām turpmākai apglabāšanai. Darba devējs saistībā ar nelaimes gadījumu ne tikai nodrošina mirušā darbinieka transportēšanu, bet arī nelaimes gadījuma izmeklēšanu. Jautājumā par miruša darbinieka repatriāciju darba devējs var vērsties pie Apbedīšanas un Repatriācijas dienesta, kas arī sniegs konsultācijas letāla nelaimes gadījuma izmeklēšanas sakarā.


Cik izmaksā repatriācija un cik maksā mirušā transportēšana?


Repatriācijas izmaksas ir atkarīgas no daudzām niansēm un apstākļiem – kurā vietā miris cilvēks, kas veiks nepieciešamo dokumentu noformēšanu, biļešu, vīzu cenas un citas izmaksas, kas var saistītas ar nelaiķa pārvešanu uz mītnes zemi.


Cik ilgu laiku aizņem repatriācija?

Līdzīgi kā ar izmaksām, viss ir atkarīgs no dokumentu noformēšanas procesa un attāluma. To, tāpat kā izmaksas, vislabāk noskaidrot no apbedīšanas dienesta, piemēram, Nacionālais Apbedīšanas dienests www.repatriacija.lv vai www.nad.lv, kas piedāvā mirušā transportēšanu jeb repatriāciju no visām pasaules valstīm un guvis plašu pieredzi un atzinību mirušo repatriācijā kā profesionālais apbedīšanas dienests. Kontakti pa tālr. +37126335928Atpakaļ uz JaunumiemXHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!