Pakalpojumi ārzemnieku nodarbināšanā


 ĀRZEMNIEKU NODARBINĀŠANA:

 1.  Eiropas Savienības pilsoņu nodarbināšanas nosacījumi;
 2.  darbā iekārtošanās procedūras ES un trešo valstu pilsoņiem;
 3.  trešo valstu pilsoņu īstermiņa nodarbinātība;
 4.  trešo valstu pilsoņu ilgtermiņa nodarbinātība;
 5.  ārzemnieku darbā iekārtošanās procesa galvenie dokumenti;
 6.  izsaukuma/ielūguma noformēšana;
 7.  uzturēšanās atļauja;
 8.  darba atļauja/vīza;
 9.  darba, uzņēmuma vai cita līguma projekta sagatavošana;
 10.  interešu pārstāvniecība VID,VDI;
 11.  interešu pārstāvniecība PMLP, t.sk. lēmumu apstrīdēšana/pārsūdzēšana tiesā.XHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!