Darba jurists|par darba tiesībām|par darbu|par darba aizsardzību|par ārzemnieku nodarbināšanu|par ugunsdrošību|par darbinieku nosūtīšanu|par starptautiskām darba tiesībām|par citiem darba dzīves jautājumiem.

Laipni lūdzam


Laipni lūdzam Interneta vietnē darbajurists.lv. Šeit Jūs varēsiet sameklēt savu Darba juristu. Speciālistu darba tiesībās un citu likumu jautājumos. Darba jurists sniedz juridiska rakstura pakalpojumus: konsultācijas, interešu pārstāvniecība tiesās, valsts pārvaldes iestādēs, pašvaldībās, nevalstiskajās organizācijās, t.sk. komunikācijā ar privātā sektora subjektiem, kā arī visdažādāko dokumentu projektu sagatavošana, uzņēmuma tiesiskais audits, darba vides sakārtošana atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām. Šājā interneta vietnē Jūs iespējams sameklēsiet svarīgu informāciju par darba tiesībām, darbu, darba aizsardzību, ārzemnieku nodarbināšanu, ugunsdrošību, darbinieku nosūtīšanu, starptautiskām darba tiesībām, kā arī atbildes par citiem darba dzīves jautājumiem.

 Darba tiesībās  Darba aizsardzībā  Ugunsdrošībā  Starptautiskās darba tiesībās  Ārzemnieku nodarbināšana  Nodokļu tiesībās  Administratīvās tiesībās, u.c.

Aktuālie skaidrojumi un viedokļi

 • Kā māmiņām saņemt lielākus pabalstus? Kad darba devējam jāpaziņo, ka esi stāvoklī? Vai grūtnieci drīkst atlaist no darba? Kā un cik ilgi drīkst strādāt grūtniece? Kā aprēķina pabalstus, ko saņem pirms un pēc dzemdībām? Kad sieviete saprot, ka viņa ir stāvoklī, rodas jautājumi arī par darbu: cik ilgi spēšu strādāt? Vai mani neatlaidīs? Kā es iztikšu laikā, kad nestrādāšu un nesaņemšu atalgojumu? Par laimi, likumi grūtnieces sargā, cik vien iespējams. Konsultē Edgars Timpa, darbajurists.lv jurists, darba tiesību un darba aizsardzības speciālists. Sīkāk sk. IEVAS PADOMU AVĪZE, Nr. 28 , 2016.13.07.
 • IEVAS PADOMU AVĪZE

 • Daudz slimosi – atlaidīs no darba?! Cik jāsaņem par virsstundu darbu? Kas nedrīkst strādāt virsstundas? Vai no šāda darba drīkst atteikties? Cik virsstundas atļauts strādāt? Ko darīt, ja darba devējs nesamaksā? Virsstundu darbs var būt gan ieguvums, gan zaudējums. Ja esi ar mieru strādāt vairāk un darba devējs tev par to godprātīgi samaksā – viss kārtībā. Bet ko darīt, ja darba devējs par virsstundu darbu samaksā maz vai nesamaksā neko? Konsultē Edgars Timpa, darbajurists.lv jurists, darba tiesību un darba aizsardzības speciālists. Sīkāk sk. IEVAS PADOMU AVĪZE, Nr. 8 (44), 2016.24.02.
 • IEVAS PADOMU AVĪZE

  Vairāk

 • Daudz slimosi – atlaidīs no darba?! Pie kā iet pēc slimības lapas? Kas un cik maksā par slimošanas laiku? Vai drīkst atlaist slimu darbinieku? Vai paģiru dēļ var saņemt slimības lapu? Konsultē Edgars Timpa, darbajurists.lv jurists, darba tiesību un darba aizsardzības speciālists. Sīkāk sk. IEVAS PADOMU AVĪZE, Nr. 29, 2015.11.11.
 • IEVAS PADOMU AVĪZE

  Vairāk

 • Pārbaudes laiks darbā: risks vai ieguvums? Sākot strādāt jaunā darbavietā, nebrīnies, ka darba devējs nosaka pārbaudes laiku. Jā, tādas ir viņa tiesības: pārliecināties, vai tiešām deri šim darbam. Līdzīgs ieguvums no pārbaudes laika ir arī darbiniekam: saprast, vai tev šis darbs ir pa prātam un kaulam. Konsultē Edgars Timpa, darbajurists.lv jurists, darba tiesību un darba aizsardzības speciālists. Sīkāk sk. IEVAS PADOMU AVĪZE, Nr. 26, 2015.10.21
 • IEVAS PADOMU AVĪZE

  Vairāk

 • Kādas ir tiesības slēgt līgumu ar citu darba devēju?! Attiecībā par blakus darbu (darbs pie cita darba devēja) vispārēji jānorāda, ka ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publiski pieejamos statistiskas datus (sīkāk sk. internetā: www.csb.gov.lv), valstī kopumā 4,4 % no visu darba ņēmēju skaita strādā tā saucamā blakus darbā. Absolūtos ciparos tas izskatās šādi: no 785,1 tūkst. darba ņēmējiem (algots darbinieks) blakus darbā strādā 34,5 tūkst. (Piezīme. dati par 2015.g. 1. ceturksni). Konsultē Edgars Timpa, darbajurists.lv jurists un darba tiesību speciālists.
 • Likums un Taisnība Nr.4, 2015.

 • Atvaļinājums: Vai zini savas tiesības un pienākumus?!

  Kad un cik ilgs atvaļinājums pienākas? Kad izmaksā atvaļinājuma naudu? Ko darīt, ja atvaļinājuma laikā saslimsti vai izlem mainīt darbu? Latvijā tradicionāli ir iecienītākais atvaļinājumu laiks ir vasara – bērniem brīvdienas, saule spožāka, vakari garāki... Atvaļinājums noteikti ir tā gada daļa, ko darbinieki gaida visvairāk. Lai šo prieku nesabojātu, jāzina, ka atvaļinājuma piešķiršanā un izmantošanā gan darbiniekiem, gan darba devējiem ir gan tiesības, gan pienākumi. Konsultē Edgars Timpa, darbajurists.lv jurists un darba tiesību speciālists.
 • IEVAS PADOMU AVĪZE Nr.05, 2015.05.27

 • Darbinieks savas aizskartās tiesības var aizstāvēt tiesā. Pārsvarā strīdīgi jautājumi tiek risināti ārpus tiesas jeb uzņēmumā. Tomēr ne visās situācijās var nonākt pie abpusēji pieņēmama kompromisa un risinājuma. Kā rezultātā darbiniekam ir jāvēršas tiesā ar prasības pieteikumu, ievērojot Civilprocesa likuma nosacījumus. Ņemot vērā, ka vispusīgi un kvalitatīvi noformētam prasības pieteikumam ir liela nozīme strīda izšķiršanā, tādējādi piedāvājam lejuplādēt prasības pieteikuma paraugu attiecībā par darba devēja uzteikumu atzīšanu par spēkā neesošu un darbinieka atjaunošanu darbā, un, par morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Paraugu var izmantot sava prasības pieteikuma noformēšanai.
 • Lasīt vairāk

 • Ja darba devējs ir parādā darbiniekam darba samaksu ne vairāk kā 2100 EUR apmērā, šajā gadījumā darbinieks ir tiesīgs celt maza apmēra prasību atbilstoši Civilprocesa likuma 30.3 nodaļas regulējumam.
 • Lasīt vairāk

 • Kas ir jāzina par darba sludinājumu un interviju? Kam jāapmaksā Veselības pārbaudi un Sanitāro grāmatiņu? Kāpēc ir noteikts pārbaudes laiks? Cik var ieturēt no darba samaksas? Kas ir ar darba laiku? Atšķirīgā attieksme, kas un kāpēc? Kāpēc darba līgums rakstveidā?! Sīkāk sk. pievienotā prezentācijā.
 • Lasīt vairāk

 • Kas ir darbinieku nosūtīšana? Kādas ir vispārējās darbinieku nosūtīšanas tendences? Kādi ir tiesiskie un praktiskie darbinieku nosūtīšanas aspekti? Kas ir A1 sertifikāts? Uz kādu laiku var nosūtīt darbinieku uz citu ES dalībvalsts? Uz šiem jautājumiem meklējiet atbildes pievienotā prezentācijā.
 • Lasīt vairāk

 • Darba attiecības var būt noformētas ne tikai uz darba līguma, bet arī uz citu civiltiesiska līguma, piemēram, uzņēmumu līguma pamata. Kas ir uzņēmumu līgums, ar ko tas atšķiras no darba līguma, pie kādiem nosacījumiem puses ir tiesīgas slēgt tieši uzņēmumu līgumu. Par šiem un citiem saistītiem jautājumiem Jūs iespējams varēsiet sameklēt atbildes prezentācijā „Uzņēmuma līguma un darba līguma raksturīgākās pazīmes”.
 • Lasīt vairāk

 • Darba devēja tiesības veikt sava darbinieka darba e-pasta pārbaudi. Darba likuma 28.panta otrā daļa noteic, ka: „Ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs — maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.”
 • Lasīt vairāk

Raksti un notikumiTevi grib atlaist no darba?!

Vairāk lasi Ievas padomu avīzē Nr.3 (33), 2016. Konsultē jurists, darba tiesību un darba aizsardzības speciālists Edgars Timpa IEVAS PADOMU AVĪZE Nr.03 (33), 2016.01.

Ko darīt, ja cilvēks ir miris ārzemēs?!

Cik maksā mirušā pārvešana? Ko darīt, ja cilvēks miris ārzemēs? Cik ātrā laikā jānokārto visas nepieciešamās formalitātes? No kā atkarīgas repatriācijas izmaksas? Ar ko lai sāk, saskaroties ar šādu situāciju?

Vairāk par repatriāciju

Valoda darba tirgū

*Valoda darba tirgū *Bezdarbnieki Latvijā sīkāk sk. KIVI raidījums

Ceļā uz Apbedīšanas likuma tapšanas procesu

Turpinot darbu Apbedīšanas nozares sakārtošanas jomā, jāsecina, ka nav pieļaujama valstī situācija, kad apbedīšanas pakalpojuma sniedzēji, ņemot vērā nozares zināmu specifiku, ir atstāti bez normatīvā regulējuma un uzraudzības no valsts puses. Risinājums - attiecīga likuma pieņemšana, atbildīgās un uzraugošās iestādes vai iestāžu noteikšana. Vērtīgi iepazīties ar Konkurences padomes ziņojumu - KP, PTAC un VID: apbedīšanas pakalpojumu tirgus ir jāsakārto!

Darbajurists.lv sniedz savu atbalstu un ieguldījumu

VID turpina sadarbību ar nozaru asociācijām negodīgas konkurences mazināšanai. Vienošanās parakstīšana un turpmāka sadarbība ir svarīga gan asociācijai, kura vēlas būtiskus uzlabojumus nozares darbības normatīvajā regulējumā, gan Valsts ieņēmumu dienestam. VID jau līdz šim ir konstatējis ne tikai gadījumus, kad šajā nozarē strādājošie komersanti izvairās no nodokļu nomaksas, bet arī nereģistrētas saimnieciskās darbības veikšanu, izmantojot iespēju daudzkārtīgi un regulāri saņemt apbedīšanas pabalstus par personām, kuras nav pabalstu saņēmēju tuvinieki. www.vid.gov.lv

Vai streikot drīkst visi?

Kam Latvijā aizliegts streikot? Kam un kā jāpiesaka streiks? Vai streikotāji saņem darba algu? Vai vest bērnu uz skolu, ja skolotāji streiko? Konsultē Apvienotās Latvijas iedzīvotāju arodbiedrības un interneta vietnes Darbajurists.lv darba tiesību speciālists – jurists Edgars Timpa.

IEVAS PADOMU AVĪZE

Vairāk

Eksperta viedoklis: Grūtnieces atlaišana no darba pārbaudes laikā

Atbildam uz Maminuklubs.lv lasītājas iesūtīto jautājumu par grūtnieces atlaišanu pārbaudes laikā un darba laiku (lasītāja vaicā, vai grūtniecei būtu labi strādāt 13 stundas dienā). Konsultē Apvienotās Latvijas iedzīvotāju arodbiedrības un interneta vietnes Darbajurists.lv darba tiesību speciālists – jurists Edgars Timpa. MAMINUKLUBS.LV

Grūtnieces tiesības darbā!

Skaidrojumu sniedz Mans mazais eksperts Edgars Timpa, jurists, Apvienotā Latvijas iedzīvotāju arodbiedrība un darbajurists.lv darba tiesību speciālists. Žurnāls Mans mazais

Lasīt vairāk

Raksti par darba dzīvi

Jūsu uzmanībai tiek piedāvātas vairākas publikācijas par darba dzīves aktuālākajiem un neskaidriem jautājumiem. Darba jurista Edgara Timpas raksti, skaidrojumi un konsultācijas ar laika gaitu nav pazaudējuši savu nozīmi un interesi. Tāpēc lūgums izvēlēties sev tīkamāko tematu un izlasīt tā saturu attiecīgajā interneta vietnē, uzklikšķinot uz temata nosaukumu.

Lasīt vairāk

Darba līguma paraugs

Atbilstoši Darba likuma 28.panta otrās daļas nosacījumiem ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs — maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

Lasīt vairāk

Ieteicamie advokāti un juristi


"Zaļā gaisma - darba strīda risināšana tiesā"

Apvienotā Latvijas iedzīvotāju arodbiedrība (turpmāk – ALIA arodbiedrība) paziņo, ka ar Interneta portāla darbajurists.lv līdzdalību ir panākta vienošanās ar darba tiesību ekspertiem – juristiem par iespēju darbiniekiem palīdzēt sagatavot prasības pieteikumu (un citus procesuālos dokumentus) tiesā attiecībā par darba tiesību iespējamiem pārkāpumiem, piemēram, par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, darba samaksas piedziņu, darbinieka atjaunošanu iepriekšējā darbā, morālā kaitējumu piedziņu, utt.

Lasīt vairāk


XHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!