Pakalpojumi ugunsdrošībā


  UGUNSDROŠĪBA:

  1.  likumos noteikto ugunsdrošības prasību izpildes pārbaude;
  2.  ugunsdrošības instrukcijas izstrāde;
  3.  darbinieku instruēšana ugunsdrošības jomā;
  4.  ēkas vai telpas evakuācijas plānu izstrāde;
  5.  ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāla noformēšana;
  6.  iespējāmā ugunsgrēka riska izvērtēšana;
  7.  interešu pārstāvniecība VUGD un tiesā.XHTML/CSS validation

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!